Vervanging van leerkrachten
Vervanging van leerkrachten

Het kan wel eens voorkomen dat een leerkracht ziek is of om een andere reden afwezig is. In dat geval streven we ernaar onze vaste invalleerkrachten de groep te laten vervangen.


Stagiaires van de Pabo
Regelmatig zult u studenten van de Pabo en de opleiding tot onderwijsas-sistente in de klassen les zien. Wij willen namelijk graag aan deze stagiaires de mogelijkheid bieden het vak van onderwijs-assistente of leerkracht basisonderwijs te leren. De stagiaires werken onder verantwoordelijkheid en toezicht van de groepsleerkracht.

Scholing van leerkrachten
Binnen het onderwijs gaan de ontwikkelingen erg snel. Wij hechten daarom veel waarde aan een goede nascholing van leerkrachten. Onze school stelt jaarlijks een nascholingsprogramma op waaraan alle leerkrachten deelnemen. De opleidingen worden gevolgd bij erkende externe opleidingsinstituten. De meeste nascholingsactiviteiten vinden plaats op woensdagmiddag of in de avonduren. Daarnaast zullen in de loop van het schooljaar mogelijk een of meerdere studiedagen worden gepland, waarvan u bijtijds in kennis wordt gesteld. Deze studiedagen worden o.a. gebruikt om ons onderwijs te evalueren. Met deze gegevens zullen wij de kwaliteit van ons onderwijs verder verbeteren.