Schoolmaatschappelijk werk
Ongprekash
Mijn naam is Ingrid Kuyvenhoven,

en ik ben sinds 2010 verbonden aan basisschool Balans als schoolmaatschappelijk werker. Ik ben niet in dienst van de school, maar van Plus-support. Het Schoolmaatschappelijk Werk werkt onafhankelijk en heeft een brugfunctie tussen thuis en school. Soms zijn er problemen die een leerling in de weg staan om op school goed te kunnen functioneren. Uw kind kan bijvoorbeeld teruggetrokken zijn, of juist druk. Of uw kind kan last hebben van een bepaalde gebeurtenis, waardoor hij/zij zich niet goed kan concentreren. U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht voor:
- Opvoedingsvragen;
- FinanciŽle problemen;
- Echtscheidingsproblemen;
- Problemen met betrekking tot sociale vaardigheid;
- Vrijetijdsbesteding (bijv. sportclub voor uw kind);
- Informatie over diverse instanties en subsidies.

De school kan in overleg met u als ouders schoolmaatschappelijk werk aanvragen. Na aanmelding neem ik dan contact met u op om een afspraak te maken. Samen met u wordt gekeken welke hulp gewenst is en waarbij ondersteuning geboden kan worden. Wanneer u als ouder behoefte heeft aan een gesprek met mij dan kunt u ook zelf contact opnemen met mij.

Elke dinsdag ben ik aanwezig op school.
+31 6 54 78 12 18, mail: i.kuyvenhoven@swm-basisschool.nl
i.kuyvenhoven@swm-basisschool.nl
Met vriendelijke groet,

Groetjes,
Ingrid Kuyvenhoven