Wat is een Oudervereniging (OV)?

Een Oudervereniging (OV) is eigenlijk het bestuur van de oudervereniging van de school. Andere benamingen, die ook wel gehanteerd worden, zijn: Oudercommissie, Activiteitencommissie.
Met het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage word je als ouder(s) ook lid van de oudervereniging. De OV vormt het bestuur van deze oudervereniging. De leden van de ouderraad worden door de ouders gekozen.