Waarom een Oudervereniging (OV)?

Een OV is niet wettelijk verplicht, zoals een Medezeggenschapsraad (MR) dat wťl is. Een MR houdt zich vooral bezig met de belangen van de school als geheel. Een oudervereniging (en vooral de OV als bestuur van deze oudervereniging) houdt zich bezig met de belangen van de ouders en de kinderen.

Neventaak is tevens het innen van de vrijwillige ouderbijdrage.
Voor de ouders is het zinvol om een goede spreekbuis te hebben naar het team en de directie. Andersom is het voor het team en de directie zinvol om een klankbord en adviseur te hebben.
De organisatie van activiteiten vergt veel tijd. Het is voor het team een behoorlijke belasting om al deze zaken zelf te moeten doen. De OV (met als achterban alle ouders!) kan veel ondersteuning verlenen aan het team.

Tot slot is het voor de wettelijke verplichte MR (en vooral de oudergeleding in de MR) van belang een spreekbuis te hebben naar de ouders. Dit om ervoor te zorgen dat het belang van de ouders zo goed mogelijk behartigd wordt.

Balans hecht veel waarde aan een goede en gereguleerde relatie met de ouders. Vandaar ook dat Balans besloten heeft om snel na de oprichting een volwaardige OV in te stellen. Hiervoor is een vereniging opgericht bij de notaris en aangemeld bij de Kamer van Koophandel. De OV vormt het bestuur van deze oudervereniging.