Even voorstellen

De OV is het bestuur van de oudervereniging (OV). Deze leden hebben een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen. Deze drie vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.

In de OV zitten:

Angelique Rozier (voorzitter)
Necati Karyelioglu (secretaris)

Hallo allemaal,

Ik ben Angelique Rozier.
Sinds het schooljaar 2011/2012 ben ik lid van de OV van Balans.

In school jaar 2013/2014 ben ik voorzitter van de OV geworden. Ik vind het fijn om betrokken te zijn op de school. Als OV hebben we een steeds bredere rol in de ondersteuning van het team met de activiteiten. Balans doet erg zijn best de kinderen een leuke schooltijd te bezorgen en onderneemt veel activiteiten.

Om deze reden zit ik met veel plezier in de OV om daarin te ondersteunen. En doe dit  naast mijn werk als  spec. Verpleegkundige in het ASZ in Zwijndrecht. Werk daar op de fertiliteits-poli met daarnaast nog een aantal uur op een gecombineerde kraam/kinder-afdeling.

Een mooi combinatie op de poli komen echtparen met kinderwens/zwangerschap en later zie ik ze soms weer

Als die wens is uit gekomen.

Met vriendelijke groet,
Angelique Rozier 

Ik ben Necati Karyelioglu, vader van Tamay en Lara

Vorige school jaar zag ik een oproep van de OV, waarin zij ouders zochten die actief mee wilden helpen bij het organiseren van activiteiten binnen en buiten school. Ik vond dat wel leuk, maar toen ik aangesproken werd door een OV lid heb ik definitief besloten om actief mee te helpen.

Ik hoop hier mee wat meer betrokken te zijn bij de school en dat ik bijdrage kan leveren aan een prettig verblijf van de kinderen.

Tegenwoordig werk ik 4 dagen per week als Freelance IT Consultant bij de KVK. Ik heb de luxe om elke woensdag vrij te zijn en mijn kinderen op te vangen. 

Met vriendelijke groet,
Necati Karyelioglu

 
Desiree Bakker (penningmeester)
Daniëlle Kramer (penningmeester)

Beste ouders/verzorgers,

Via deze weg wil ik me graag voorstellen aan u.

Mijn naam is Desiree Bakker-Hogeboom. Samen met mijn man Bert hebben wij
2 jongens, Jarno en Jurjen.
Naast een trotse moeder, werk ik alweer 3 jaar vol passie en plezier in mijn eigen schoonheids-en pedicuresalon hier in Leidschenveen.

Op een leuke, actieve manier betrokken zijn bij het schoolgaan van onze jongens is/was voor mij de belangrijkste reden om mij aan te melden bij de OV. Ik verwacht dat het een mooie tijd wordt, waarin we niet alleen veel leuke activiteiten voor en met de kinderen gaan organiseren, maar ook om knelpunten waar we tegenaan lopen op een succesvolle manier op te lossen!

Mocht je vragen hebben of wil je een keer meekijken hoe het eraan toegaat bij de OV,
mail dan gerust naar oudervereniging@swsbalans.nl

Beste Ouders

Ik ben Daniëlle Kramer, samenwonend met Erik en moeder van Koen en Charlotte.

Ik werk als radiodiagnostisch laborant op de afdeling radiologie van het Bronovoziekenhuis.

Sinds het begin van het schooljaar 2014/ 2015 ben ik lid van de OV. Ik zie dit als een mogelijkheid om meer betrokken te zijn bij de basisschool van mijn kinderen.

Ik vind het belangrijk dat kinderen op de basisschool een leuke tijd hebben. Leren is heel belangrijk, maar plezier zeker ook. Ze brengen tenslotte nogal wat tijd door op school. Ik hoop dat ik op deze manier mijn steentje bij kan dragen.

Groetjes Daniëlle


Marloes van Berlo- van Rijen (lid)
Wendy Mejan (lid)

Ik ben
Marloes van Berlo van Rijen, moeder van Laura, Fien en Matthias.

Sinds dit jaar, 2013, zet ik mij in op school als lid van de OV.

Ik vind het fijn om betrokken te zijn bij de school, en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een leuke schooltijd voor alle kinderen van de Balans.

Ik vind het leuk om als ondersteuning van het team, prettig samen te werken met andere ouders en zo allerlei activiteiten op school mogelijk te maken en goed te laten verlopen.

Vriendelijke groeten,
Marloes

 

Mijn naam is Wendy Mejan, moeder van Xander en Ralph.

In 2011 ben ik vol enthousiasme in de OV gestapt. Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen in de omgeving waar mijn kinderen veel tijd doorbrengen. Daarnaast vind ik het ook erg leuk om mee te helpen met het organiseren van de vele activiteiten die op Balans plaatsvinden.

Voor elke activiteit (Sint, kerst, Pasen, sportdag etc.) wordt een commissie samengesteld met een aantal OV-leden. Deze komen zo’n 4 keer, samen met de afvaardiging uit het team, bij elkaar om de planning en taakverdeling te bespreken. De OV regelt de inkoop van eten, drinken, versiering en alle overige benodigdheden. Het blijft telkens weer een sport om met het beperkte budget er een leuk en mooi feest voor de kinderen van te maken. Ook doen wij altijd ons uiterste best, rekening houdend met de vele allergieën, om voor iedereen een passende traktatie te vinden.

Gezien mijn administratieve achtergrond heb ik de coördinatie van de hulpouders op mij genomen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een hulpouderformulier waarop zij kunnen aangeven met welke activiteiten zij willen meehelpen. Ik verwerk deze allemaal en stuur iedereen weer een berichtje terug met een bevestiging hiervan. Vanuit de desbetreffende commissie kan dan op eenvoudige wijze zo’n week van te voren een email naar de ouders van die activiteit worden gestuurd met verdere informatie. We doen dit nu voor het 3e jaar en het wordt door alle partijen als zeer positief ervaren.

Mocht je nog vragen hebben of wil je een keer meekijken hoe het er in zo’n commissie aan toegaat, mail me gerust op: oudervereniging@swsbalans.nl.
 
Hartelijke groet,
Wendy Mejan

Ellen Veldmeijer (lid)
Diana Verploegen (lid)

Beste ouders, 

Mijn naam is Ellen Veldmeijer en ik ben de moeder van Nikki en Coen.

In mijn werk als begeleidster op een kinderdagcentrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand ben ik voortdurend bezig met het organiseren en uitvoeren van kleine en grote activiteiten.

Als moeder van Nikki en Coen vind ik het leuk en belangrijk om betrokken te zijn bij school. Ik kan de ervaring vanuit mijn werk goed gebruiken in de OV om die betrokkenheid bij school zo groot mogelijk te maken. Ik ga dan ook m’n best doen om ook komend  jaar samen met de andere ouders uit de OV de activiteiten op school wederom tot een succes te maken.

Groeten van 
Ellen Veldmeijer 

Hallo allemaal,

Hierbij stel ik me voor als lid van de OV. Ik ben lid geworden bij de start van schooljaar 2011/2012.
Mijn naam is Diana Verploegen, moeder van drie kinderen, twee meiden en een zoon.
Naast het genieten van mijn kinderen werk ik als administratief medewerker in het bedrijf van mijn man.

Daarnaast ben ik trouwambtenaar bij de gemeente Rijswijk.

In mijn vrije tijd maak ik graag taarten en doen we leuke dingen met ons gezin. Ik heb mezelf aangemeld bij de OV, om beter betrokken te zijn bij school.
 
Met vriendelijke groet,
Diana Verploegen

 

Danielle Paez Porras (lid)
Anna de Vries-Asselbergs (lid)

Beste ouders en verzorgers,
Leuk dat u onze OV pagina bezoekt!

Graag stel ik mij hierbij aan u voor.
Ik ben Danielle Paez Porras-Severing, moeder van dochtertje Talitha.

Sinds schooljaar 2014/2015 maak ik deel uit van het team van de OV van SWS Balans.

Naast mijn fulltime baan in de Marketingcommunicatie bij een ambassade wil ik graag zoveel mogelijk betrokken zijn bij de school waar mijn dochtertje toch acht jaar van haar leven vijf dagen per week zal verblijven!

Ik moet zeggen dat ik van mijn deelname aan de OV veel energie krijg! Het is dankbaar werk en ik voel mij nu nog meer betrokken bij de school en hetgeen mijn dochter daar meemaakt. Het is leuk om door mee te helpen bij de organisatie van de verschillende activiteiten, bij te kunnen dragen aan dat kleine beetje extra geluk van de kinderen van SWS Balans; daar doen we het uiteindelijk met z’n allen voor!

Groetjes,
Danielle


Hallo, ik ben Anna de Vries-Asselbergs. Samen met mijn man Michiel en onze kinderen Marije en Jelte woon ik inmiddels 5 jaar in Leidschenveen. Marije gaat na de zomervakantie naar groep 3b en Jelte komt over een jaar op Balans. In het dagelijks leven werk ik als beleidsadviseur bij de gemeente Zoetermeer.

Ik vind het leuk dat er op school, naast de gewone lessen, ruimte is voor zoveel verschillende extra activiteiten. Ik draag graag mijn steentje bij aan de organisatie daarvan. Daarbij vind ik het fijn om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen, omdat ze daar natuurlijk heel veel uurtjes verblijven! Om deze redenen ben ik sinds kort lid en penningmeester van de Oudervereniging. Ik maak meteen van de gelegenheid gebruik door een oproep te doen: zonder de (vrijwillige) ouderbijdrage geen extra activiteiten, dus ik hoop dat ik op u mag rekenen!
Cindy van Houts(aspirant-lid)
Marcia van Elewout (lid)

 


 

Rosaima Adams (lid)
Vanuit het teamOm de communicatie met het team goed te laten verlopen, is er een lid van het team bij de vergaderingen aanwezig. Voor het komende schooljaar is dit Carla Hazekamp. En vanuit de directie is Talitha Janssen aanwezig.
Een ouder is lid van de OV voor een periode van 4jaar. Als een of meer leden aftreden (vervroegd of aan het einde van een zittingsperiode) moeten er verkiezingen worden gehouden als de OV uit een oneven aantal leden bestaat en/of de OV beneden de minimale samenstelling komt. Daarbij hebben ouders die op de wachtlijst staan voorrang op nieuwe aanmeldingen. Deze verkiezingen worden georganiseerd door de OV.