Wat is een Medezeggenschapsraad?

Een Medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan voor inspraak, voor medezeggenschap.
In de MR zijn diverse belangen van een school vertegenwoordigd:
– Ouders en/of leerlingen;
– Personeel.

Bij het basisonderwijs zitten de leerlingen niet in de MR, bij het voortgezet onderwijs wel.
Bovengenoemde groepen hebben via de MR inspraak in het beleid, dat het bestuur van een school uitstippelt. In feite is de MR voor een school wat een OR (ondernemersraad) is voor een bedrijf.

MR-leden zitten altijd op persoonlijke titel in de MR. Ze hoeven geen achterban te raadplegen voordat ze hun stem uitbrengen. Dit betekent bijvoorbeeld voor de ouders in de MR van Balans, dat zij de ouders van Balans niet hoeven te raadplegen om een beslissing te nemen.