Wat is de relatie met de Ouderraad?

MR-leden zitten altijd op persoonlijke titel in de MR. Ze hoeven geen achterban te raadplegen voordat ze hun stem uitbrengen. Dit betekent bijvoorbeeld voor de ouders in de MR van Balans, dat zij de ouders van Balans niet hoeven te raadplegen om een beslissing te nemen. Wel is het zo, dat de OR gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan de MR. Als de OR hierom vraagt, dan is de MR ook verplicht het bestuur op de hoogte te brengen van het advies van de OR. De inspraak van de OR op het beleid van het bestuur, maar ook het contact met het bestuur loopt dus altijd via de MR. Duidelijk is, dat een goede samenwerking tussen de MR en de OR van groot belang is voor de ouders. De MR van Balans heeft dan ook afgesproken, dat een vertegenwoordiging van de OR (een deel van) de MR-vergaderingen mag bijwonen.