Hoe kom ik in de Medezeggenschapsraad?

Zoals bij "Wat doet de MR?" al is aangegeven bestaat het werk van een MR-lid uit het meedenken, adviseren en meebeslissen voor allerlei zaken die Balans aangaan. Een MR-lid zit in principe vier jaar in de MR. Na die periode van vier jaar worden verkiezingen uitgeschreven. Iedere ouder (voor de oudergeleding) of leerkracht (voor de personeelsgeleding) kan zich kandidaat stellen. Een aftredend lid kan zich ook herkiesbaar stellen.

Als u dus enthousiast bent geworden en graag uw steentje wilt bijdragen aan het welzijn van Balans dan kunt zich kandidaat stellen als er verkiezingen worden uitgeschreven.
U merkt dit vanzelf, want zodra dit nodig is, schrijft de MR verkiezingen uit.