Hoe kan ik de Medezeggenschapsraad bereiken?

De MR is er zowel voor het personeel van de school (de leerkrachten, begeleiders, ondersteunend personeel) als voor de ouders.
De leden van de MR willen daarom zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor hun achterban. Alle leden van de oudergeleding van de MR kunt u als ouder altijd aanspreken over zaken, die gaan over het functioneren van de school. Dit kan door de leden gewoon direct in de school of op het schoolplein aan te spreken. Verder is er een mogelijkheid om op school iets voor de MR schriftelijk af te geven.

Tot slot kunt u de MR ook via e-mail bereiken.