Lees eerst de regeling aanmelden: Kinderen geboren na 1-10-2012

 1. Ik wil mijn kind aanmelden op Balans, is er een aanmeldformulier te downloaden?
 2. Vanaf wanneer moet ik mijn kindje aanmelden?
 3. Als mijn kindje op de wachtlijst komt, dan kan het toch wel in groep 3 naar Balans?
 4. Mijn oudste kind zit al op Balans, of komt naar Balans.
  Is er automatisch plek voor mijn 2e of volgende kind?
 5. Zijn er andere voorrangsregels op Balans?
 6. Wanneer hoor ik in welke groep mijn kind komt?
 7. Mijn kind zit nu al op een basisschool (is 4 jaar of ouder) en ik wil graag dat hij/zij op Balans komt.
  Kan dat?


Nee, dit is niet mogelijk. U bent van harte welkom om op een woensdag of vrijdag van 9.00 uur-10.15 uur langs te komen op Balans. Voor de specifieke data; zie hieronder.
U krijgt (samen met andere geïnteresseerde ouders) een presentatie over Balans, een rondleiding door de school en een aanmeldformulier. De adjunct-directeur van de onderbouw (Marit Dries) neemt deze kennismakingsochtend voor haar rekening. Hoewel we dol zijn op kinderen, wordt het afgeraden uw kind mee te nemen naar deze ochtend. Wilt u zich, als ouder/verzorger aanmelden voor deze presentatie/ rondleiding; dan kunt u mailen naar: mdries@swsbalans.nl.
Vermeld in deze mail alstublieft de geboortedatum van uw kind.

De data zijn:
Januari 2019-juli 2019
Woensdag 10 april
Vrijdag 24 mei

U kunt een kennismakingsbijeenkomst bezoeken wanneer het u uitkomt. U kunt uw aanmelden via het aanmeldformulier vanaf 1 jaar. Dit zal nog een vooraanmelding zijn. Wanneer uw kind 3 jaar wordt, zal na een ‘intakegesprek’ de officiële aanmelding worden gerealiseerd. U krijgt hier een bevestiging van.

Mochten er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan verschuift dat niet automatisch bij de overgang naar een andere groep.

Dat is wel wat wij nastreven. Niemand wil twee of meer kinderen op twee verschillende scholen. Broertjes of zusjes hebben recht op voorrang.

Nee. Regelmatig wordt gevraagd of kinderen die Rooms-Katholiek of Protestants-Christelijk gedoopt zijn voorrang krijgen, maar dit is niet het geval. Neefjes en nichtjes van kinderen die op Balans zitten zijn van harte welkom, maar hebben geen voorrang op andere kinderen. Ook postcodes zijn niet bepalend voor plaatsing met voorrang.Zo’n vier tot 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, zult u gebeld worden door de juf of meester van de klas waarin uw kind komt. Zij/hij zal tijdens een kennismakingsgesprek kennis met u maken en uw kind uitnodigen voor een eerste wenmoment. Voordat uw kind 4 jaar wordt, kan het drie momenten komen wennen. Deze wenmomenten zijn dagdelen en worden in overleg met u bepaald. De juf zal uw eerste vragen beantwoorden.

Er zijn een paar uitzonderingen op de wenmomenten.
 1. Kinderen die 4 worden in de periode (ca. drie weken) vóór de zomervakantie. 
  Het heeft niet zoveel zin te wennen aan een groep kinderen, die na de zomervakantie anders is van samenstelling. Immers, de oudsten gaan na de vakantie naar groep 3. Ook kan het zijn dat er na de vakantie een andere juf of meester in de groep zal zijn. Bovendien is het na een relatief korte wenperiode alweer 6 weken vakantie. De desbetreffende kinderen komen na de zomervakantie op school. Zij worden uitgenodigd voor de “wenmiddag”. Dit is een middag, in de laatste maand vóór de zomervakantie, waarop alle kinderen van Balans en de nieuwe kinderen gaan wennen in hun nieuwe groep en (zo mogelijk) aan hun nieuwe juf of meester.
 2. Kinderen die 4 jaar worden in de periode (ca. drie weken) na de zomervakantie. 
  Deze kinderen zijn al welkom op de eerste schooldag van het schooljaar.
 3. Kinderen die 4 jaar worden in de maand december. 
  Dit is een vrij hectische maand op een basisschool. Er zijn twee feesten, vrij dicht op elkaar met veel afwijkende dagen. Kinderen krijgen geen reëel beeld van het reilen en zeilen in een kleuterklas. Bovendien is het na een relatief korte wenperiode alweer twee weken vakantie. Decemberkinderen zijn van harte welkom op de eerste schooldag na de Kerstvakantie.


Ja en nee. Wij behouden ons het recht voor om kinderen in groep 2 t/m 8 niet te plaatsen.

Plaatsing is afhankelijk van de volgende factoren:
1. Groepsgrootte

Momenteel zitten verschillende leerjaren aan het maximale aantal leerlingen.
U kunt contact opnemen met de school voor de actuele informatie.


2. Het aantal zorgleerlingen in een groep
3. Mogelijkheden om eventuele zorgleerlingen op te kunnen vangen

In alle gevallen moet er een afspraak gemaakt worden met de intern begeleider van de desbetreffende bouw op Balans. U kunt de school bellen (070) 317 52 14 om een eventuele afspraak te maken.
Mochten de bovenstaande antwoorden uw vraag niet beantwoorden, kunt u mailen met de adjunct-directeur van de onderbouw van Balans.
mdries@swsbalans.nl