Wijzigingen

U dient veranderingen ten aanzien van het overblijven vooraf aan ons door te geven. U kunt dit doen via de groepsleerkracht of administratie. De kleutergroepen kunnen hiervoor gebruik maken van het ‘schriftje’ in de groep.

Leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen alleen thuis eten als dit vooraf door de ouders aan de groepsleerkracht of administratie is doorgegeven.
Zonder  toestemming van de ouders laten wij het leerling niet naar huis gaan.

Belangrijk: Laat uw leerling a.u.b. alleen overblijven als dit echt noodzakelijk is, dus als er tussen de middag niemand thuis is om de leerlingen op te vangen.

Er is een beperkt aantal plaatsen en het aantal leerlingen dat overblijft wordt steeds groter. Om die reden willen wij dus liever geen “pret-overblijvers” opvangen.