Vaste overblijfkrachten

Leerlingen die overblijven, eten met de eigen groepsleerkrachten. De kleutergroepen krijgen tijdens het eten ook hulp van de vaste overblijfkrachten. Deze vaste overblijfkrachten krijgen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Ons streven is om per tien leerlingen één overblijfkracht in te zetten.
Mocht het dit jaar niet lukken om voldoende vaste overblijfkrachten te werven, dan worden de ouders van overblijvende leerlingen verplicht om een aantal keren in het jaar mee te draaien als toezichthouder.

Als toezichthoudende ouder krijgt u géén vergoeding. Uw eigen kind blijft op de dag dat u toezicht houdt kosteloos over.
U dient dit zelf door te geven aan de leerkracht(en) van uw kind(eren).


Wat wordt er van u als toezichthouder verwacht?
U dient om 11.45 uur aanwezig zijn. U krijgt een blauw Stay & Play hesje uitgereikt. Deze dient over de kleding te worden gedragen.
Mobiele telefoons dienen te worden uitgeschakeld en evt. in de overblijfkast te worden bewaard (uitzonderingen alleen in overleg met de coördinator).

De coördinator (te herkennen aan het roze hesje) vertelt u waar u die dag wordt ingezet. Bij de kleuters wordt er van u verwacht dat u meehelpt met het uitstallen en opruimen van het spelmateriaal en toezicht houdt op het buitenspelen op het zijplein naast de school.

Bij de groepen 3 tot en met 8 wordt er van u verwacht dat u toezicht houdt op het voorplein of het grasveld.

De coördinatoren stellen per kwartaal het rooster op, waarin aangegeven staat welke dag u verwacht wordt. Voorkeuren voor bepaalde dagen kunt u via het inschrijfformulier aan ons kenbaar maken. Wij proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Als u op de ingeroosterde dag niet kunt komen, wilt u dit dan minimaal 48 uur van tevoren bij de administratie doorgeven.