Kosten overblijven Stay & Play

Voor het overblijven heeft uw kind een strippenkaart nodig. Deze strippenkaart zit in de overblijfmap in de klas. Iedere keer dat uw kind overblijft zal de leerkracht een strip afstrepen.

U kunt een kleine of grote strippenkaart aanschaffen. Als uw leerling incidenteel overblijft, hebt u waarschijnlijk voldoende aan een kleine strippenkaart.

Op het aanmeldformulier van Stay & Play staan richtlijnen welke strippenkaart het beste voor u van toepassing is.

Let op!
U dient op het inschrijfformulier aan te geven:
of uw kind vaste dag zal overblijven
of incidenteel gebruik zal maken van de overblijfregeling
welke vaste dag uw kind zal overblijven
welke strippenkaart u wilt aanschaffen (met hoeveel strippen)
of u ineens wilt betalen of in 2 termijnen (bij de 120- en 160 strippenkaart)

Kosten strippenkaart met : (1 strippenkaart per kind)
  10 strippen à €   24,75
  40 strippen à €   77,00
  80 strippen à € 132,00
120 strippen à € 198,00 (betaling in twee termijnen mogelijk)
160 strippen à € 264,00 (betaling in twee termijnen mogelijk)


Voor de betaling van het overblijven ontvangt u van ons een factuur.

Op het aanmeldformulier kunt u aangeven dat u eventueel in twee termijnen wilt betalen (120/160 strippenkaart).

Als de strippenkaart van uw kind vol raakt, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen, zodat u tijdig een nieuwe kaart aan kunt schaffen. Indien er aan het einde van het schooljaar nog ongebruikte strippen zijn, worden deze meegenomen naar het volgende schooljaar.

Indien uw kind niet meer overblijft, is restitutie van de ongebruikte strippen mogelijk. U dient dit zelf schriftelijk aan te vragen (o.v.v. uw naam en rekeningnummer) bij de administratie.

Vragen betreffende de administratie van het overblijven kunt u stellen het liefst zoveel mogelijk via ons e-mail adres: rayari@swsbalans.nl of schriftelijk via de administratie van de school.