Inschrijving

Inschrijfformulier
Alle leerlingen krijgen bij aanvang van het schooljaar een inschrijfformulier voor het overblijven. Dit formulier is ook bij de administratie te verkrijgen. U kunt het formulier inleveren bij de groepsleerkracht of administratie. Zodra (en alleen nadat) dit inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend door de administratie is ontvangen, kan uw kind overblijven. Door middel van uw handtekening op het inschrijfformulier geeft u aan dat u akkoord gaat met het overblijfreglement en verplicht u zich tot het betalen van de overblijfgelden. Informatie over de betaling vindt u verderop in dit document onder het kopje ‘financiën.’