Welkom

Met deze pagina's willen wij u de sfeer laten proeven bij het overblijven op Balans. Deze pagina's zijn opgesteld voor u als ouder,
zodat u naast de zakelijke regels (die u ook in de schoolgids terug kunt vinden) ook iets kunt lezen over het overblijven zelf.
Wij hopen dat deze pagina's verduidelijkend werken en u kunnen laten zien, dat er tijdens het overblijven veel aandacht is voor
het welzijn en de veligheid van uw kind. Wij willen, als school, graag het overblijven goed en veilig organiseren, dit vraagt de
medewerking van iedereen die hierbij betrokken is. Alleen met uw medewerking lukt het om met elkaar een overblijfregeling
te kunnen blijven bieden die naar ieders wens is.

Wanneer u meer wilt weten over het overblijven, dan kunt u hier het Bewaarboekje overblijf downloaden.